Przewodnik Przemyśl

Pielgrzymki i Turystyka Patriotyczna

– TURYSTYKA PATRIOTYCZNA – PIELGRZYMKI

 

PRZEMYŚL – MIASTO KRESOWE

1. Zniesienie (353 m n.p.m.) z Przemyskim Parkiem Sportowo – Rekreacyjnym, Krzyżem Zawierzenia i Kopcem Tatarskim.

2. Wzgórze Trzech Krzyży.

3. Zamek Kazimierzowski.

4. Stare Miasto: Rynek, archikatedra rzymskokatolicka, archikatedra greckokatolicka, kościół karmelitów bosych, kościół franciszkanów konwentualnych, fragmenty murów miejskich i inne.

5. Zasanie: Pomnik Orląt Przemyskich i inne.

6. pozostałości po zaborcach i okupantach: fragmenty umocnień austriackiej Twierdzy Przemyśl (pierścień wewnętrzny; I wojna światowa), fragmenty sowieckich umocnień Linii Mołotowa (II wojna światowa)

TWIERDZA PRZEMYŚL

(pierścień zewnętrzny)

1. Odcinek południowy (Hurko-Łapajówka – Górna Dybawka):

A. Część podkarpacka (obszar Płaskowyżu Sańsko – Dniestrzańskiego i częściowo Kotliny Sandomierskiej); forty główne na szlaku (lub szlakach dojściowych): XV „Borek”, I „Salis Soglio”, II „Jaksmanice”, III „Łuczyce”, IV „Optyń”, V „Grochowce”.

B. Część karpacka (obszar Pogórza Przemyskiego); forty główne na szlaku: VI „Helicha”, VII „Prałkowce”.

2. Odcinek północny (Kuńkowce – Bolestraszyce):

A. Część karpacka (obszar Pogórza Dynowskiego); forty główne na szlaku: VIII „Łętownia”, IX „Brunner”.

B. Część podkarpacka (obszar Kotliny Sandomierskiej); forty główne na szlaku: X „Orzechowce”, XI „Duńkowiczki”, XII „Werner”, XIII „San Rideau”.

NAJBLIŻSZE OKOLICE PRZEMYŚLA

1. Krasiczyn (Zespół Zamkowo – Parkowy).

2. Bolestraszyce (Arboretum).

DALSZE OKOLICE PRZEMYŚLA

1. Lechickie grodziska wczesnośredniowieczne (dla turystów zaawansowanych).

2. Zamki i pałace (dla turystów zaawansowanych).

SANKTUARIA OKOLIC PRZEMYŚLA

PIELGRZYMKA PĘTLĄ PÓŁNOCNĄ

Przemyśl  (Sanktuarium Matki Bożej Jackowej, Sanktuarium Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Pannyi Sanktuarium  Matki Bożej Zbaraskiej w Prałkowcach) – Tuligłowy (Sanktuarium Matki Bożej Tuligłowskiej) – Jodłówka (Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia) – Chłopice (Sanktuarium Matki Bożej Chłopickiej) – Jarosław (Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej) – Przemyśl

PIELGRZYMKA PĘTLĄ POŁUDNIOWĄ

Przemyśl  (Sanktuarium Matki Bożej Jackowej, Sanktuarium Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny i Sanktuarium Matki Bożej Zbaraskiej w Prałkowcach) – Kalwaria Pacławska (Sanktuarium Męki Pańskiej i Matki Bożej Kalwaryjskiej; możliwość odprawienia Nabożeństwa Drogi Krzyżowej na dróżkach kalwaryjskich) – Ustrzyki Dolne (Sanktuarium Matki Bożej Bieszczadzkiej) – Zagórz (Sanktuarium Matki Bożej Zagórskiej – Matki Nowego Życia; możliwość zwiedzenia ruin warownego klasztoru i kościoła karmelitów bosych oraz dojazdu do Komańczy – miejsca internowania Księdza Prymasa Stefana Wyszyńskiego) – Sanok (Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia – Pani Ziemi Sanockiej) – Przemyśl

WIELKA PĘTLA BIESZCZADZKA

Przemyśl – Krasiczyn – Góry Słonne (najdłuższe w Polsce serpentyny) – Lesko (zamek leski, kościół parafialny, synagoga, cmentarz żydowski) – Cisna –  Bieszczadzki Park Narodowy (wyjście piesze na Połoninę Wetlińską lub inna trasa w zależności od zaawansowania grupy) – Czarna –  Ustrzyki Dolne – Krościenko  – Kalwaria Pacławska („Jasna Góra Podkarpacia”) – Przemyśl

Możliwy wariant:

Przemyśl – Krasiczyn – Góry Słonne (najdłuższe serpentyny w Polsce)  –  Sanok (skansen) – Zagórz  – Komańcza (klasztor  ss. Nazaretanek – miejsce internowania Kardynała S. Wyszyńskiego) – Cisna – Bieszczadzki Park Narodowy (przejazd bez wyjścia w góry) – Czarna –  Ustrzyki Dolne – Krościenko  – Kalwaria Pacławska („Jasna Góra Podkarpacia”) – Przemyśl

MAŁA PĘTLA BIESZCZADZKA

Przemyśl – Krasiczyn – Góry Słonne (najdłuższe w Polsce serpentyny) – Lesko (zamek leski, kościół parafialny, synagoga, cmentarz żydowski) – Solina (zapora) – Polańczyk (spacer statkiem po Jeziorze Solińskim) – Czarna Ustrzyki Dolne – Krościenko – Kalwaria Pacławska („Jasna Góra Podkarpacia”) – Przemyśl